ข้าราชการตำรวจ สภ.ปางศิลาทอง และตำรวจอาสา ของ สภ.ปางศิลาทอง
ร่วมพัฒนาความสะอาด สภ.ปางศิลาทอง