การประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.ปางศิลาทอง
วันอังคารที่ 25 ก.พ.2557